Продажа щенков

ALL PUPPY 2022 REZERVED
Дата рождения: 16.02.2022   Отец:Iz Tumanov Avalona DZHADI-DANERHAU   Мать: from ZVEZDI ORIONA ZHEMCHUZHINA ZIMNEY SKAZKY    
Подробнее
ZVEZDY ORIONA MOLLI MAGIC MOONLIGHT rezerved Shweden
Дата рождения: 21.12.2020   Отец: Iz Tumanov Avalona DZHADI-DANERHAU   Мать: ZVEZDY ORIONA LIRIYA NEBESNAYA   SRANNITCA  Дата рождения: 21.12.2020 female
Подробнее
GERDA from a SNOWY TALE from ZVEZDY ORIONA REZERVE PL
GERDA from a SNOWY TALE from ZVEZDY ORIONA JCHR, JCHRKF,HD -A, ED-0 REZERVE PL Дата рождения: 13.10.2020 РОДОСЛОВНАЯ SAMMY SWEET DIAMOND OfSiberia JCHR,JCHRKF,CHR,CHRKF,  
Подробнее
Galactik TEYA Smiling Snowbell from ZVEZDY ORIONA FREE FOR SALE
Galactik TEYA Smiling Snowbell from ZVEZDY ORIONA JCHR,JCHRKF HD-A,ED-0 Дата рождения: 13.10.2020 РОДОСЛОВНАЯ SAMMY SWEET DIAMOND OfSiberia JCHR,JCHRKF,CHR,CHRKF,    HD-A,ED-0 
Подробнее
ZVEZDY ORIONA MARVIN MAGELLANIC CLOUD rezerved
ZVEZDY ORIONA MARVIN MAGELLANIC CLOUD (male)
Подробнее
ZVEZDY ORIONA MAYLS MILKY WAY rezerved
ZVEZDY ORIONA MAYLS MILKY WAY (male)
Подробнее
ZVEZDA ORIONA NEBIA FITTA
ZVEZDA ORIONA NEBIA FITTA в Швеции Дата рождения: 03.06.2017 РОДОСЛОВНАЯ DORIAN SPRING CHILI PEPPERS   JCH, Blr,RUS,LIKR,LT,J CH BREED BIR,
Подробнее
Дата рождения: 16.09.2018г.
ZVEZDY ORIONA DZHESSIKA FAVORIT SANNY SMILE (female)
Подробнее
Дата рождения: 03.12.2018г.
ZVEZDY ORIONA LEONARDO JENIAL PARA MORSTAR (male)
Подробнее
Дата рождения: 26.11.2018г.
ZVEZDY ORIONA INDRA RAY OF LIGHT (male)
Подробнее